Σταύρος Παπαγιαννέας, Managing Director, www.stpcommunications.com

Ένα εξόχως επίκαιρο και ενδιαφέρον άρθρο του μέλους του Δικτύου μας, Σταύρου Παπαγιαννέα, σχετικώς με το re-branding της Ελλάδας. Το άρθρο μπορείτε να το βρείτε στην κάτωθι διεύθυνση (Link).