Εκτελεστική Επιτροπή

Η ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (BENELUX) διοικείται από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:
• Αλέξανδρος ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ
• Ανδρέας Ζάννας
• Βασιλική ΚΑΛΗΜΕΡΗ
• Νικήτας ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
• Παναγιώτα Μπαλοπούλου (ταμίας)
• Σάκης ΚΩΤΣΗΣ (Αντιπρόεδρος)
• Σπύρος ΠΑΠΠΑΣ (πρόεδρος)

=======================

Διατελέσαντες πρόεδροι:
• Ανδρέας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (2014-2015)