Μέλη

Μέλη του Δικτύου μπορεί να είναι Έλληνες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα στο Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο (BENELUX), με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται το καταστατικό και τους όρους του και αφού καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, οποτεδήποτε λάβει χώρα η εγγραφή κατά τη διάρκεια του έτους και εφεξής στην αρχή κάθε χρόνου (50 ευρώ ετησίως).

Κατ’εξαίρεση, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει την εγγραφή ελληνόφωνου μέλους, που δεν κατέχει την Ελληνική ιθαγένεια.

Ελληνίδες, Έλληνες και ελληνόφωνοι, που είναι στελέχη των Ευρωπαϊκών θεσμών ή εκπροσωπούν την Ελλάδα σ’αυτούς, καθώς και οι διαπεπιστευμένοι δημοσιογράφοι μπορούν να εγγράφονται, ως φίλοι της Αργούς και να μετέχουν στις εκδηλώσεις της, με τους ίδιους για τα μέλη όρους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ.pdf

ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΙΛΟΥ.pdf